close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSKAZÓWKI DLA TURYSTÓW POLSKICH JADĄCYCH DO FRANCJI

 • Wskazówki dla turystów polskich jadacych do Francji

  Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium Republiki Francuskiej – zarówno w granicach metropolii, jak
  i departamentów i wspólnot zamorskich – na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych (nowego i starego wzoru).

   

  Przed wyjazdem z kraju turysta polski powinien zaopatrzyć się we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w urzędowo potwierdzony formularz E 111 lub europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to dokument niezbędny
  w przypadku konieczności skorzystania we Francji z pomocy lekarskiej, hospitalizacji, zakupu lekarstw itp. Wyłącznie na podstawie tego formularza lub europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego NFZ zrefunduje koszty otrzymanej pomocy medycznej. Turyści, którzy nie przedłożą we francuskiej placówce leczniczej formularza E 111 lub europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, po uregulowaniu należności, nie mogą liczyć na refundację. Konsulaty polskie we Francji nie pośredniczą w uzyskiwaniu formularzy E 111 lub europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałów NFZ w Polsce.

   

  We Francji honorowane są polskie prawa jazdy (krajowe
  i międzynarodowe). Respektowanie przez kierowców obowiązujących ograniczeń prędkości – 130 km/godz na autostradach, 90 km/godz na innych drogach i 50 km/godz na obszarze zabudowanym – jest przedmiotem częstych kontroli policji i żandarmerii. Poważne przekroczenie prędkości może zakończyć się skierowaniem sprawy do sadu, a w stosunku do kierowców zagranicznych - do zatrzymania samochodu do czasu wpłacenia wysokiej kaucji pieniężnej (750 EUR) na poczet zasadzonej ewentualnie grzywny. Zabronione jest prowadzenie przez kierowcę rozmów z telefonu komórkowego. Zalecane jest używanie zestawu głośnomówiącego.

   

  Turyści padają częstokroć ofiarą kradzieży kieszonkowych, nierzadkie są przypadki napadów rozbójniczych. Poszkodowani powinni za każdym razem zgłosić się na najbliższy posterunek policji lub żandarmerii, gdzie służby te maja obowiązek przyjąć zgłoszenie kradzieży i wystawić potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu powinny figurować wszystkie skradzione dokumenty i przedmioty wartościowe. Dokument ten należy okazać w polskim urzędzie konsularnym, składając wniosek o wydanie paszportu tymczasowego.

   

  W przypadku utraty prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego samochodu potwierdzenie zastępuje te dokumenty na czas powrotu do kraju – konsulaty nie wydają ich duplikatów.

   

  W przypadku utraty lub wyczerpania się środków pieniężnych istnieje możliwość szybkiego (ok. 2 godz.) transferu pieniędzy z Polski za pośrednictwem sieci “Western Union” lub “Moneygram”. W Polsce agencjami “Western Union” są m.in. placówki Banku BPH i Banku Zachodniego WBK, we Francji - urzędy pocztowe. Agencjami “Moneygram” w Polsce są placówki Banku PEKAO S.A., a we Francji biura wymiany TRAVELEX S.A.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: