close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • Konsulat Generalny RP w Lyonie
  79 rue Crillon

  69458 LYON Cedex 06

  France

  Tel. : +33 (0) 1 70 39 10 00
  Fax : +33 (0) 4 78 93 56 37
  e-mail : lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  INFORMACJE TELEFONICZNE:

   

   

  Od 15 lutego 2018 r. wybierając lokalny, francuski numer telefonu +33 (0) 1 70 39 10 00 połączą się Państwo z Centrum Informacji Konsularnej, które udziela odpowiedzi na pytania w sprawach konsularnych (np. paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego).

   

  W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z konsulem pracownicy Centrum Informacji Konsularnej doradzą, jak postępować.

   

  Centrum Informacji Konsularnej pod numerem +33 (0) 1 70 39 10 00 udziela informacji w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do 17:00.

   

  Kontakt z CIK jest możliwy także w dni wolne od pracy we Francji, które są jednocześnie zwykłymi dniami roboczymi w Polsce.

   

  Telefony:

  +33 (0) 1 70 39 10 00  – informacja konsularna

   

   

  W sprawach już rozpoczętych w urzędzie: +33 (0) 4 78 93 14 85 –  sekretariat Konsulatu RP w Lyonie

   

   

  Faks: +33 (0) 4 78 93 56 37

   

   

  GODZINNY OTWARCIA:

   

  Poniedziałek: 9:00 – 14:00

  Wtorek: 9:00 – 14:00

  Środa: 9:00 – 14:00

  Czwartek: 11:00 – 16:00

  Piątek: 9:00 – 14:00

   

   

  TELEFON ALARMOWY do konsula poza godzinami pracy urzędu  +33 (0) 1 70 39 10 01 do konsula poza godzinami pracy urzędu (17:00 – 9:00) oraz w dni wolne od pracy i święta.

   

  Telefon alarmowy nie jest telefonem informacyjnym

   

  Telefon alarmowy przeznaczony jest jedynie do kontaktu w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji konsula np. zgony, wypadki, zaginięcia czy zatrzymania obywateli polskich przez policję.

   

   

   

  Na wizyty w konsulacie należy zapisać się na stronie:  www.e-konsulat.gov.pl

  Po odbiór paszportów i innych dokumentów nie ma konieczności zapisywania się na wizytę.

   

  Informujemy, że odpowiedzi na Państwa pytania udzielane są niezwłocznie. Jednak z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań kierowanych do urzędu drogą mailową może to zająć kilka dni. Konsulat Generalny RP w Lyonie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm). Treść korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

  - adresu tej osoby;

  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Konsulatu Generalnego RP w Lyonie przyjmowani są w poniedziałki i piątki w godz. 9:00 – 10:00, lub po uprzednim umówieniu terminu droga telefoniczną lub mailową.

   


  Pokaż Poland MFA na większej mapie