close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONSUL

 • Pani Joanna Kozińska-Frybes objęła funkcję Konsula generalnego w Lyonie 3 listopada 2016. W służbie zagranicznej pracuje od 1992 roku, od 2008 w randze ambasadora tytularnego. Od  roku 2000 jest równocześnie urzędnikiem mianowanym polskiej służby cywilnej.

  W latach osiemdziesiątych, Joanna Kozińska-Frybes czynnie uczestniczyła w niezależnym ruchu studenckim w Polsce. Represje polityczne wobec jej męża, Marcina Frybesa, przewodniczącego samorządu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim, zmusiły oboje do wyjazdu z kraju w 1985 roku. Dzięki specjalnemu stypendium rządu francuskiego, p. Frybes rozpoczął pracę w Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych CADIS w Paryżu, gdzie prowadził badania na rzecz francuskich instytucji naukowych, rządowych oraz związków zawodowych. Joanna Kozińska Frybes kontynuowała studia z zakresu historii Ameryki Łacińskiej na Sorbonie oraz, dzięki uzyskanym grantom naukowym, prowadziła i publikowała badania we Francji, Hiszpanii Meksyku, Gwatemali i w Peru.

  Po upadku komunizmu Joanna Kozińska Frybes powróciła do Polski, gdzie w 1992 roku w wyniku konkursu rozpisanego do nowej służby dyplomatycznej rozpoczęła pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od tego czasu sprawowała następujące funkcje: Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO (1992-1993), Ambasadora RP w Meksyku (1993-1999), Dyrektora  Departamentu Współpracy Kulturalnej i Naukowej w MSZ (1999-2002), Konsula Generalnego RP w Barcelonie (2002-2006), Zastępcy Dyrektora Departamentu Konsularnego w MSZ (2006-2009), Konsula Generalnego w Los Angeles (2009-2013) oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą (2013-2016).

  W 1985 r. uzyskała tytuł magistra filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Warszawskim w oparciu o pracę na temat historii teatru prekolumbijskiego. W 1987 roku w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Hispanistycznym na Sorbonie (Paris III) uzyskała dyplom DEA na podstawie pracy dotyczącej teatru kolonialnego.

  W latach 80’ tych Joanna Kozińska Frybes, wraz z mężem, założyła w Paryżu Komisję ds. Europy Środkowej w ramach Międzynarodowego Ruchu Studentów Katolickich (JECI-MIEC Pax Romana).

  Joanna Kozińska-Frybes włada biegle językiem polskim, francuskim, hiszpańskim i angielskim. Jest zamężna i ma 17 letniego syna.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: