close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • Konsulat Generalny RP w Lyonie

  79 rue Crillon

  69458 LYON Cedex 06

  France

  Tel. : +33 (0) 1 70 39 10 00

  Fax : +33 (0) 4 78 93 56 37

  e-mail : lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  INFORMACJE TELEFONICZNE:

   

  Od 15 lutego 2018 r. wybierając lokalny, francuski numer telefonu +33 (0) 1 70 39 10 00 połączą się Państwo z Centrum Informacji Konsularnej, które udziela odpowiedzi na pytania w sprawach konsularnych (np. paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego).

   

  W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z konsulem pracownicy Centrum Informacji Konsularnej doradzą, jak postępować.

   

  Centrum Informacji Konsularnej pod numerem +33 (0) 1 70 39 10 00 udziela informacji w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do 17:00.

   

  Kontakt z CIK jest możliwy także w dni wolne od pracy we Francji, które są jednocześnie zwykłymi dniami roboczymi w Polsce.

   

  Telefony:

  +33 (0) 1 70 39 10 00  – informacja konsularna

   

  W sprawach już rozpoczętych w urzędzie: +33 (0) 4 78 93 14 85 –  sekretariat Konsulatu RP w Lyonie

   

  Faks: +33 (0) 4 78 93 56 37

   

   

  GODZINNY OTWARCIA:

   

  Poniedziałek: 9:00 – 14:00

  Wtorek: 9:00 – 14:00

  Środa: 9:00 – 14:00

  Czwartek: 11:00 – 16:00

  Piątek: 9:00 – 14:00

   

   

  TELEFON ALARMOWY do konsula poza godzinami pracy urzędu  +33 (0) 1 70 39 10 01 do konsula poza godzinami pracy urzędu (17:00 – 9:00) oraz w dni wolne od pracy i święta.

  Telefon alarmowy nie jest telefonem informacyjnym

  Telefon alarmowy przeznaczony jest jedynie do kontaktu w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji konsula np. zgony, wypadki, zaginięcia czy zatrzymania obywateli polskich przez policję.

   

  Pod w/w numerem nie udziela się standardowych informacji, które znajdują się na stronie internetowej placówki.

   

  Telefon alarmowy nie służy do zgłaszania utraty dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), udzielaniu informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o paszport, zapisania się na spotkanie w celu złożenia wniosku o paszport, godzin pracy urzędu, możliwości uzyskania dokumentu paszportowego w związku z zaplanowanym wyjazdem turystycznym. 

   

   

  Na wizyty w konsulacie należy zapisać się na stronie:  www.e-konsulat.gov.pl

   

   

  Po odbiór paszportów i innych dokumentów nie ma konieczności zapisywania się na wizytę.

   

  Informujemy, że odpowiedzi na Państwa pytania udzielane są niezwłocznie. Jednak z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań kierowanych do urzędu drogą mailową może to zająć kilka dni. Konsulat Generalny RP w Lyonie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm). Treść korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

  - adresu tej osoby;

  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Konsulatu Generalnego RP w Lyonie przyjmowani są w poniedziałki i piątki w godz. 9:00 – 10:00, lub po uprzednim umówieniu terminu droga telefoniczną lub mailową.

   

   

   

  Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce i Francji w 2018 roku:

   

  1 stycznia – Nowy Rok

  6 stycznia – Święto Trzech Króli

  17 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

  1 maja – Święto Pracy

  2 maja 2018 r.

  3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

  8 maja – Zakończenie II Wojny Światowej

  25 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

  5 czerwca – Zielone Świątki

  15 czerwca – Boże Ciało

  14 lipca – Święto Państwowe Francji

  15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego

  1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych

  11 listopada – Święto Niepodległości Polski

  25-26 grudnia – Boże Narodzenie

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: