close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 lipca 2013

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2013 roku obowiązują zapisy na spotkania w konsulacie w sprawach paszportowych, prawnych oraz obywatelskich.

  Od dnia 1 sierpnia 2013 r. obowiązują zapisy na spotkania w sprawach paszportowych, prawnych i obywatelskich.

  Przed wizytą  w konsulacie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej placówki www.lyon.msz.gov.pl, gdzie znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów, które należy przygotować. Prosimy o zabranie ze sobą ważnego polskiego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), jeśli Państwo taki dokument posiadają.

   

  ZASADY ZAPISYWANIA SIĘ NA SPOTKANIA

   

  1. Aby zapewnić obsługę jak największej liczby interesantów oraz aby utrzymać minimalny czas oczekiwania na wizytę w urzędzie, system umożliwia tylko jednokrotne zapisanie się na spotkanie w sprawie paszportowej. W przypadku rejestracji spotkania paszportowego dla dzieci należy podać dane dziecka, a nie rodziców lub opiekunów (1 wniosek = 1 miejsce).
  2. W przypadku gdy wnioskodawca ubiegający się o wydanie paszportu nie posiada polskiego odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa, powinien umówić się na spotkanie w Dziale Prawnym – transkrypcja aktu urodzenia lub małżeństwa oraz w Dziale Paszportowym – złożenie wniosku paszportowego.
  3. Zapisując się na spotkanie należy podać wszystkie wymagane informacje. Brak otrzymania potwierdzenia na podany adres mailowy oznacza, iż wizyta nie została zarejestrowana.
  4. Na spotkanie należy przybyć z wydrukowanym potwierdzeniem spotkania.
  5. Ponowne zapisanie się na spotkanie będzie możliwe jedynie po uprzednim, samodzielnym anulowaniu wcześniej zarezerwowanej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.
  6. Wyznaczony dzień spotkania gwarantuje obsłużenie wnioskodawcy w tym dniu. Do urzędu należy przybyć przed wyznaczoną godziną spotkania, która jest orientacyjna i oznacza, że dopiero po tej godzinie wnioskodawca zostanie obsłużony.
  7. Osoby umawiające się na spotkanie są zobowiązane do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków w poszczególnych sprawach oraz wymaganych dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i wnioskodawca będzie zmuszony do ponownego umówienia spotkania.
  8. Wszystkie informacje dotyczące zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej urzędu www.lyon.msz.gov.pl Rejestracja w systemie oznacza, że wnioskujący zapoznał się z zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.

   

  ZAPISU NA WIZYTĘ W KONSULACIE DOKONUJE SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ: www.e-konsulat.gov.pl.

   

  Zapisy na spotkania w konsulacie dotyczą następujących zagadnień:  paszportowych (oprócz odbioru paszportu),  prawnych (oprócz poświadczeń podpisów dla ZUS), obywatelskich.

  Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą się zapisać dzwoniąc pod numer 04 78 93 14 85.

  W przypadku odbioru paszportu i poświadczeń dla ZUS nie obowiązują zapisy na spotkania.

   

  INSTRUKCJA ZAPISYWANIA SIĘ NA SPOTKANIA W SYSTEMIE E-KONSULAT na stronie www.e-konsulat.gov.pl.

   

  1. Dokonujemy wyboru placówki dyplomatycznej:

       Kraj - FRANCJA

       Placówka - LYON

  2. W bocznym lewym menu wybieramy czego będzie dotyczyć wizyta:

       - sprawy paszportowe

       - sprawy prawne

       - sprawy obywatelskie

       - anuluj umówioną wizytę.

       W bocznym lewym menu wybieramy np.:  Sprawy paszportowe (instrukcja dotycząca spraw paszportowych).

  2. W punkcie Chcę zarezerwować termin dla wskazujemy liczbę osób, dla których będą składane wnioski.

  3. Wybieramy datę oraz godzinę wizyty w urzędzie.

  4. W formularzu wizyty, w części Dane kontaktowe wpisujemy dane osoby dokonującej rezerwacji.

       Uwaga! Ważne jest, aby wpisać prawidłowe dane. Na wskazany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie zapisania się na spotkanie.

  5. W punkcie Wizyta dotyczy wybieramy rodzaj sprawy, w jakiej chcemy przyjechać do urzędu.

  6. Podajemy dane osoby lub osób, dla których ma być wydany paszport.

       Uwaga! Podajemy wszystkie dane, ich brak uniemożliwi zapisanie się na wizytę.

  7. Wybieramy opcję Dalej.

  8. Jeśli dane zostały poprawnie wpisane, program przekieruje nas do następnej strony, na której przyciskiem Zapisz, potwierdzamy dane i termin wizyty.

  9. Należy pobrać i zapisać potwierdzenie wizyty Pobierz potwierdzenie wizyty (plik w formacie pdf).

      

  Prosimy o wydrukowanie potwierdzenia i okazanie go w dniu wizyty.

   

  Dziękujemy za Państwa współpracę

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: