close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA POLSKIEGO DOWODU OSOBISTEGO

 • W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Francji należy zgłosić ten fakt w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie lub w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Paryżu oraz zaleca się zgłoszenie utraty dowodu osobistego w najbliższym komisariacie policji lub żandarmerii (otrzymuje się wtedy tzw. "Récepissé de déclaration de perte ou de vol de pièces d'identité" lub "Copie de main courante") . 

  Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie lub w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Paryżu lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Formularz zgłoszenia: POBIERZ

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

   

  Przyjmując zgłoszenie konsul wystawia "Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego" w języku polskim, ważne przez 2 miesiące od daty wystawienia, przy czym zaświadczenie to nie stanowi dokumentu podroży.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: