close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 •  

  Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na francuski i z języka francuskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:

  1. aktów stanu cywilnego

  2. zaświadczeń o niekaralności

  3. polskich praw jazdy

  4. innych dokumentów.

   

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  W celu umówienia wizyty należy zapisać się e-konsulat lub 04 37 51 12 25

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego we Francji, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie – link do strony MSZ z Apostille.

   

   

  Zakres dokonywanych w tym zakresie czynności będzie zależał od lokalizacji urzędu konsularnego. Należy jasno określić zakres usług, co pozwoli uniknąć ewentualnych zapytań interesantów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: