close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU ORAZ WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII DOKUMENTU

 • Konsul na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.

   

  Konsul może wykonać te czynności również na wniosek cudzoziemca lub organu administracji publicznej w państwie przyjmującym, jeżeli mają one wywrzeć skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: