close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • W niniejszym dziale znajdą Państwo wyczerpujące informacje na następujące tematy:

   

   

  1. Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego.

  2. Dowód osobisty.

  3. Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu.

  4. „Poświadczenie życia” (na potrzeby ZUS).

  5. Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP.

  6. Przewóz broni i amunicji

  7. Przewóz zwierząt

  8. Sprawy spadkowe.

  8.1 Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.

  8.2. Potwierdzenie danych w projekcie protokołu dziedziczenia.

  8.3. Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych od 17 sierpnia 2015 roku.

  8.4. Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych przed 17 sierpnia 2015 roku.

  9. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego.

  9.1. Administracyjna zmiana imienia i nazwiska.

  9.2. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego.

  9.3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

  9.4. Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego.

  9.5. Uznanie wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny.

  9.6. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego.

  9.7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego.

  9.8. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego.

  9.9. Uznanie ojcostwa.

  9.10. Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego

  9.11. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce

  9.12. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego za granicą

  9.13. Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby zawarcia małżeństwa w państwie trzecim

  9.14. Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby zawarcia małżeństwa we Francji

  9.15. Zawarcie związku partnerskiego PACS (Obywatelska Umowa Solidarności)

  9.16. Zawarcie małżeństwa przed konsulem

  9.17. Zawarcie związku małżeńskiego w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie

  9.18. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

  10. Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów

  11. Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń

  12. Udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia)

  13. Uzyskiwanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: