close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I POBYT WE FRANCJI

 • INFORMACJA

  Zgodnie ze zmienioną francuską ustawą imigracyjną regulującą sprawy pobytu cudzoziemców na terytorium Francji (Loi n° 2003-1119 z dnia 26 listopada 2003 r., art. 14), pierwsze ustępy artykułu 9-1 rozporządzenia nr 45-2658 z dnia 2 listopada 1945 zastąpiono w następujący sposób:

  « Obywatele Państw członkowskich Unii Europejskiej, innego Państwa należącego do Wspólnego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii zamierzający osiedlić się we Francji nie mają obowiązku posiadania karty pobytu. Jeśli natomiast wystąpią z wnioskiem o taki dokument, zostanie im wydana karta pobytu na warunkach określonych dekretem Rady Stanu, jeśli osoba wnioskująca nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego »

   

  Informacje prawne dotyczące pobytu obywateli UE i ich rodzin na terenie Francji

   

  Praktyczny Poradnik dla obywateli polskich przyjeżdżających do pracy we Francji

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: