close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZATRZYMANIE/ ARESZTOWANIE

 • Sprawy, w których konsul może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

   

  1.   Kontakt z rodziną osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (jedynie za jej pisemną zgodą) oraz przekazywanie informacji o przebiegu postępowania na jej/jego prośbę;

   

  2.   Dostarczenie przykładowej listy tłumaczy/prawników;

   

  3.   Wyjaśnienie procedury i udzielenie ogólnych informacji o systemie prawnym we Francji.

   

  Sprawy w których konsul NIE może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

   

  1.   Służenie poradą prawną;

   

  2.   Wpływanie na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu;

   

  3.   Opłacenie prawników lub innych ewentualnych kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem.

   

  W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw obywatela polskiego.

   

  Przekazywanie środków finansowych na rzecz osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności:

   

  Przekazów pieniężnych na rzecz więźniów można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy aresztu lub zakładu karnego. Jest to bezpieczny i najszybszy sposób przekazywania środków finansowych zainteresowanej osobie.

   

  W razie potrzeby – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym – Konsulat pomoże w ustaleniu danych niezbędnych do wykonania przelewu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: