close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORT TYMCZASOWY

 • PASZPORT TYMCZASOWY WYDAWANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
   

  ·         osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego sporządzonego w Polsce;

  ·         osobom przebywającym czasowo za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  ·         osobom przebywającym za granicą, w udokumentowanych nagłych wypadkach związanych z chorobą lub zgonem członka rodziny;

  ·         osobom przebywającym za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;

  ·         osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  Dokumenty niezbędne do wydania paszportu tymczasowego:

  ·         1 zdjęcie biometryczne kolorowe: 

  Wymogi dot. zdjęcia :

  Instrukcja wykonywania zdjęć do paszportów biometrycznych

  Plakat - zdjęcia paszportowe

   

  ·         czytelnie wypełniony wniosek paszportowy (dostępny pod linkiem TUTAJ);

  -         w przypadku braku numeru PESEL - odpis polskiego aktu urodzenie, a osoby będące w związku małżeńskim także odpis polskiego aktu małżeństwa;

  ·         dokument poświadczający tożsamość oraz obywatelstwo polskie – ważny polski paszport lub dowód osobisty. W przypadku utraty tych dokumentów zalecamy zgłoszenie kradzieży na najbliższym posterunku policji lub żandarmerii w celu uzyskania zaświadczenia z policji francuskiej o zgłoszeniu utraty lub kradzieży dokumentu. Można przedstawić inny dokument zawierający fotografię, jeśli jest się w posiadaniu takiego dokumentu, oraz dodatkowo:

  o   wypełnione zgłoszenie o utracie paszportu i/lub

  o   wypełnione zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (formularze dostępne w urzędzie).

  ·         Osoby ubiegające się o paszport tymczasowy w związku z chorobą lub pogrzebem członka rodziny przedstawiają dodatkowo dokumenty potwierdzające konieczność wyjazdu w nagłym przypadku (zaświadczenie ze szpitala, akt zgonu członka rodziny);

   

  Należy mieć ze sobą kserokopie wszystkich dokumentów (kserokopie zdjęcia i wniosku paszportowego nie są wymagane).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: