close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA NAD MAŁOLETNIMI

 • W przypadku zaobserwowania poważnych nieprawidłowości w działaniu placówki opiekuńczej, rodzice powinni korzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tematyce rodzinnej i opiekuńczej adwokatów i starać się o zmianę decyzji. Za wszelką cenę należy jednak unikać wchodzenia w otwarty kontakt z placówkami opiekuńczymi, których opinia na temat rozwoju psychofizycznego dziecka oraz z przebiegu odwiedzin rodziców w ośrodku jest wykorzystywana w postępowaniu dowodowym w sądzie. Kontrolę nad jakością pracy tych instytucji sprawuje Inspekcja Generalna Spraw Socjalnych (l'Inspection générale des affaires sociales).

   

  Kroki jakie należy podjąć

   

  Należy pamiętać, że kryterium narodowości ma w kontekście spraw rodzinnych drugorzędne znaczenie. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka na francuskim terytorium tutejsze instytucje mają prawo ingerencji. Sprawa z reguły bardzo szybko trafia do sądu. Decyzje sędziego ds. dzieci mają z reguły charakter czasowy i dlatego istotnym jest ścisłe realizowanie wskazań sądu i dobra współpraca z instytucjami opieki. Od decyzji sędziego przysługuje odwołanie na ogólnych zasadach.

  Co istotne, sędzia orzekający w sprawie może uznać, że dla dobra dziecka należy wyznaczyć adwokata z urzędu dla samego małoletniego, w celu ochrony jego interesów. W tych sytuacjach szczególnie potrzebny jest udział adwokata również po stronie rodzica w celu zachowania równości szans obrony.

   

   

  Konsul doradza:

  • wynajęcie profesjonalnej reprezentacji adwokackiej we Francji
  • polubowną współpracę z instytucjami i poradniami;
  • uprzednie wystąpienie do sędziego o pomoc tłumacza podczas rozprawy w przypadku słabej znajomości języka;
  • realizowanie postanowień sądu i odpowiadanie na jego wezwania;
  • poinformowanie konsula o toczącym się postępowaniu na wczesnym etapie procedury.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: