close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • LISTA KANCELARII PRAWNYCH, UDZIELAJĄCYCH PORAD W JĘZYKU POLSKIM

  • Maître Marc AUGOYARD

    Adwokat

    Doktor prawa

    123, rue Vendôme

    69006 Lyon

    Tél.: 06 51 92 36 79

    Fax: 04 28 29 77 50

    e-mail: ma@augoyard-avocat.fr

    Specjalizacje : prawo publiczne, prawo karne

     

     

    Marta BLEDNIAK, LL.M
    Adwokat

    22 boulevard Vincent Auriol
    31170 TOURNEFEUILLE
    Tel. kom : +33 (0)6 74 11 15 95
    e-mail: contact@bledniak-avocat.com
    www.bledniak-avocat.com
    Specjalizacje : prawo handlowe, prawo spółek, prawo cywilne, oddelegowanie pracowników

     

     

    Claire CHARROIN

    Adwokat

    12 quai Sarrail

    69006 LYON

    Tel : +33 (0) 4 37 24 77 13

    Fax : +33 (0) 4 72 74 48 78

    e-mail : charroin.avocat@gmail.com

    Specjalizacja : prawo nieruchomości

     

     

    Guy de FORESTA

    Adwokat

    DE FORESTA AVOCATS

    20 boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon

    Tel : 04 26 20 68 80

    Fax : 04 78 26 04 87

    e-mail : cabinet@deforesta-avocats.com

    www.deforesta-avocats.com

    Specjalizacje : prawo gospodarcze, doradztwo korporacyjne

     

     

    Ewa KALUZINSKA

    Adwokat

    D2K Avocats

    Adres pocztowy: 418 rue Mas de Verchant, BP 12, 34000 Montpellier,

    Dyżury : Bel Air Camp, 11 avenue de Bel Air, 69100 Villeurbanne

    Dyżury:  25 rue Saint Ferdinand, 75017 Paris

    Telefon : +33 (0) 4 30 05 09 04

    e-mail : e.kaluzinska@d2k-avocats.com

     www.d2k-avocats.com

     specjalizacje : obsługa inwestycji zagranicznych we Francji, prawo handlowe i spółek, podatki, umowy, nieruchomości, prawo pracy

     

     

    Władyslaw LIS

    Miłosz Paul LIS

    17 rue des Tanneurs     

    13 100 AIX EN PROVENCE

    Tel : +33 (0) 4 42 96 15 74    

    Fax : +33 (0) 4 42 23 92 48

    e-mail : wlalis@free.fr; lis.avocat@gmail.com; lis.paul@hotmail.com

    Specjalizacje : prawo pracy, sprawy odszkodowawcze w następstwie wypadków drogowych i wypadków przy pracy, odzysk należności, sprawy spadkowe

     

     

    Lidia MAILLIET-WOZNIAK

    Adwokat

    LMW AVOCAT

    42 rue d'Alger 
    83000 TOULON
    Tel:   +33 (0) 4 94 46 07 47
    Fax:  +33 (0) 4 94 62 35 13

    e-mail: lmwavocat@gmail.com

    www.lmwavocat.com

    Specjalizacje: prawo gospodarcze, (zakładania spółek, windykacja wierzytelności, itd.), prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo karne, w  tym karne gospodarcze

     

     

    Anna MIZERKA

    Adwokat

    20 boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon

    Tel : 04 26 20 68 80

    Fax : 04 78 26 04 87


    e-mail : amizerka@deforesta-avocats.com 

    Specjalizacje : prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo cywilne 

     

     

    Charlotte PEREZ

    Adwokat

    4 rue Mahatma Gandhi Bât B

    Espace la Beauvalle

    13090 Aix-en-Provence

    Tel kom.: +33 (0) 6 13 07 79 27

    e-mail : contact@perez-avocat.com

    www.perez-avocat.com

    Specjalizacja : prawo pracy, prawo karne

     

     

    Anna Maria SMOLIŃSKA

    Cabinet GUIMET

    18 rue Berjon

    69009 LYON

    Fax: +33 (0) 4 78 30 60 15

    e-mail: smolinska.avocat.lyon@gmail.com

    Internet (Cabinet GUIMET): http://www.guimet-avocats.net/anna-maria-smolinska

    Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo publiczne i przetargowe, prawo budowlane, urbanistyka

     

     

    Michał SOLIŃSKI

    Adwokat

    1 avenue Pascal Paoli

    20000 AJACCIO (Korsyka)

    Tel : +33 (0) 4 95 28 49 98

    Fax : +33 (0) 4 95 28 49 33

    e-mail : contact@solinski-avocat.fr

    www.solinski-avocat.fr

    Specjalizacje : prawo handlowe, prawo publiczne, urbanistyka, prawo podatkowe, prawo spółek

     

    Jasmine THELEN

    Adwokat

    63, rue de la Pomme

    F-31000 TOULOUSE

    Tel : +33 (0) 5 61 12 07 68

    Tel : +33 (0) 6 95 81 94 21

    Fax : +33 (0) 5 61 12 07 69

    e-mail : jasmine.thelen@alefeld.com

    www.alefeld-kremer.com

    Specjalizacje : prawo rodzinne, prawo handlowe i społeczne, prawo pracy

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: