close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MANDATY WE FRANCJI

 • UWAGA!

  Konsulowie nie interweniują (także w czasie dyżurów telefonicznych) u władz francuskich w sprawach dotyczących nałożenia kar za popełnione wykroczenia drogowe oraz nie występują w roli tłumacza telefonicznego w sytuacjach ich nałożenia. Konsulaty nie opłacają mandatów ani nie mają możliwości wpływania na miejscowe władze, by odstąpiły od wymierzenia kary.

   

  Naruszenia przepisów ruchu drogowego we Francji można podzielić na :

  • Wykroczenia pospolite (contraventions) podzielone na 5 kategorii, w których obowiązują różne taryfy kar pieniężnych oraz punktów karnych.
   • 11 € lub 17€ za wykroczenie 1 klasy 
   • 35€  za wykroczenia 2 klasy
   • 68€ za przekroczenia 3 klasy
   • 135€ za wykroczenia 4 klasy

   Poważnymi wykroczeniami drogowymi (klasa 5) zajmuje się Tribunal de Police

   

  • Przestępstwa (délits), które wiążą się z poważniejszymi sankcjami jak odebranie prawa jazdy, karą więzienia, unieruchomieniem pojazdu. Do rozpatrywania odwołań od naruszeń sklasyfikowanych jako przestępstwo właściwy jest Tribunal Correctionnel

   

   

  1. Prawo jazdy

   

  Nie ma przeszkody, abyśmy na terenie Francji posługiwali się polskim lub międzynarodowym prawem jazdy. Pamiętajmy tylko, że jeśli nasz pobyt w kraju się przedłuży, mamy obowiązek wymiany polskiego prawa jazdy na francuskie – po 6 miesiącach.

   

   

  2. Ograniczenia prędkości

   

  Ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h – niezależnie od typu pojazdu (o ile znaki drogowe nie wskazują inaczej). Poza terenem zabudowanym zaś :

  • samochody osobowe, do 3,5 tony oraz z przyczepą – 80 km/h lub 90 km km/h (więcej info TUTAJ
  • motocykl – 75 km/h 
  • pojazd powyżej 3,5 ton – 80 km/h

  Ograniczenia prędkości na drogach ekspresowych:

  • samochody osobowe, do 3,5 tony oraz z przyczepą – 110 km/h
  • pojazdy o masie powyżej 3,5 tony – 100 km/h

  Ograniczenia prędkości na francuskich autostradach:

  • samochody osobowe, do 3,5 tony oraz z przyczepą – 130 km/h
  • samochody ciężarowe – do 80 km/h.

  W przypadku złej widoczności, deszczu lub mokrej nawierzchni należy jechać jeszcze wolniej.

   

  Kierowcy ze stażem mniejszym niż 2 lata muszą zwolnić na drogach ekspresowych i autostradach – odpowiednio do 100 i 110 km/h

   

  Kierowcy autokarów wycieczkowych i samochodów ciężarowych są obowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i przerw w jeździe. Nie respektowanie tych zasad karane jest wysokimi grzywnami (od kilkuset do kilkunastu tysięcy euro). Konsulaty nie opłacają mandatów ani nie mają możliwości wpływania na miejscowe władze, by odstąpiły od wymierzenia kary.

   

  Przekroczenie dozwolonych prędkości karane jest wysokimi mandatami. W przypadku zatrzymania kierowcy cudzoziemca policja lub żandarmeria mogą uniemożliwić jazdę (zatrzymując np. dokumenty samochodu) do czasu uregulowania mandatu gotówką na miejscu.

   

  Bardzo ważnym jest uiszczenie opłaty zaraz po nałożeniu mandatu, aby jak najszybciej odzyskać dokumenty. Następnie można złożyć wniosek o odwołanie w celu zwrotu poniesionej opłaty.

   

  W przypadku mandatów z fotoradarów należy zachować dużą ostrożność, gdyż nawet przekroczenie prędkości o 2 km/h może skutkować nałożeniem mandatu. Jeśli chodzi o wysokość kary, za przykład można podać sytuację, w której mandat opłacony w ciągu 46 dni mandat wynosił 45 euro, w przypadku maksymalnie 72 dni było to 68 euro, zaś później kwota rosła do aż 180 euro.

   

   We Francji wystarczy przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 40 km/h, aby utracić uprawnienia do kierowania pojazdem – wówczas, gdy wśród pasażerów jest inny kierowca, to on musi kontynuować jazdę. Jeśli nie, pojazd trafia na policyjny parking i pozostaje tam dotąd, aż właściciel auta przyprowadzi osobę z uprawnieniami.

   

  Od maja 2014 r., w Polsce zaczęła obowiązywać unijna dyrektywa o transgranicznej wymianie informacji na temat właścicieli pojazdów. Umożliwia ona ułatwiony przepływ danych między krajami Unii, a co za tym idzie – zwiększenie ściągalności mandatów za wykroczenia popełnione za granicą. Mandaty za granicą nie muszą zostać wystawione w języku polskim. Mandat z zagranicy trafia do polskiego sądu, a ten automatycznie go uznaje i kieruje do egzekucji.

   

  3. Płatne autostrady

   

  Przejazdy francuskimi autostradami są płatne. Wysokość opłat jest uzależniona od kategorii pojazdu oraz długości przejechanej trasy. Można je uiszczać manualnie, na bramkach, lub automatycznie, jednak do tego konieczne jest zamontowanie specjalnego urządzenia pokładowego rejestrującego przejazd.

   

  Na francuskich drogach jedziemy obowiązkowo z zapiętymi pasami, dotyczy to wszystkich pasażerów. Konieczne jest ponadto włączenie świateł mijania – co prawda tylko w nocy i przy złych warunkach pogodowych, jednak zaleca się używanie ich przez całą dobę.

   

  Zabronione jest rozmawianie przez telefon (po zaostrzeniu przepisów w czerwcu 2015 r.). W razie rażącego wykroczenia lub odmowy zapłacenia grzywny na miejscu sprawa może trafić do sądu, który może nałożyć dodatkową grzywnę w wysokości 150 euro.

   

  Zakazane jest też używanie antyradarów – inaczej musimy liczyć się z grzywną do 3000 euro.

   

  4. Jazda po alkoholu

   

  Przekroczenie tych wartości grozi mandatem w wysokości min. 135 euro oraz zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat.

   

  Dopuszczalne stężenie alkoholu

  Najwyższe dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi[g/l]

  0,5 g/l

   

  Kierowcy doświadczeni

  0,2 g/l

   

  Kierowcy początkujący (posiadający prawo jazdy a) krócej niż trzy lata lub b) krócej niż dwa lata, o ile kierowca nie tylko odbył 20 godz. lekcji nauki jazdy z instruktorem, ale też przejechał co najmniej 3000 km w ciągu dwóch lat, w towarzystwie doświadczonego kierowcy, przed podejściem do egzaminu na prawo jazdy)

  0,5 g/l

   

  Kierowcy zawodowi (dla kierowców autobusów i autokarów dopuszczalne stężenie wynosi 0,2 g/l)

   

  (zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dyrektywa 2015/413/UE), zostały dostarczone przez władze krajowe poszczególnych krajów)

   

  Uwaga!

  Kierowca który odmowi poddania się kontroli trzeźwości ryzykuje takie same sankcje, jak kierowca, u którego wykryto 0,8 promila lub więcej zawartości alkoholu we krwi.

  Powyżej 0,8 promila jest to natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na przynajmniej 72 godziny, grzywna w wysokości do 4,5 tys. euro (ponad 19 tys. zł), możliwość zatrzymania prawa jazdy na okres od trzech do pięciu lat oraz – w skrajnych przypadkach – kara więzienia do dwóch lat.

   

  5. Obowiązkowe wyposażenie

   

  Musimy pamiętać o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu. Potrzebujemy:

  • kamizelki odblaskowej (zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów),
  • trójkąta ostrzegawczego (za brak tych dwóch akcesoriów grozi nam mandat 4 klasy w wysokości 135 euro)
  • kompletu zapasowych żarówek,
  • zabezpieczeń antywłamaniowych
  • oraz alkomatu.

   

  Nie zapomnijmy również o apteczce i gaśnicy (nieobowiązkowe, jednak zalecane).

   

  Od 1 marca 2012 roku alkomat jest obowiązkowy w pojazdach, jednakże w związku z nowym dekretem od 1 marca 2013, za brak posiadania nie dostaniemy mandatu. W związku z powyższym, kierowcy powinni nadal mieć alkomat w swoim pojeździe, ale w przypadku jego nieobecności nie będą karani.

   

  6. Posiadanie lub prowadzenie pod wpływem narkotyków

   

  W związku z prowadzeniem pod wpływem narkotyków grozi mandat o wysokości 4500€, 6 pkt, 3 lata zawieszenia licencji kierowcy oraz  2 lata pozbawienia wolności.

   

  Jeśli posiadamy przy sobie narkotyki rozpoczyna się śledztwo prowadzone przez organy ścigania. Ustalone zostaje czy znaleziona przy nas i zabezpieczona substancja jest niedozwolonym środkiem odurzającym. W tym celu zostaje wykonany przez funkcjonariusza narkotest. Z przeprowadzenia narkotestu niezwłocznie spisany zostaje protokół.

   

  Narkotest nie jest podstawą do postawienia zarzutu posiadania narkotyków, bowiem jedynie uprawdopodabnia, że posiadana substancja jest środkiem odurzającym.

   

  Aby potwierdzić, że substancja jest środkiem odurzającym powinna zostać wydana opinia fizyko-chemiczna stwierdzająca: czy znaleziona substancja jest substancją niedozwoloną znajdującą się w wykazie substancji niedozwolonych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz jaka jest ilość tej substancji.

   

  7. Prawdopodobieństwo naruszenia prawa UE

   

  W sytuacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa UE, warto zgłosić taki problem do systemu SOLVIT.

  Jest to jedna z form wsparcia polskich turystów oraz przedsiębiorców prowadzących działalność we Francji, z której można skorzystać.

  Szczegółowy opis systemu SOLVIT znajduje się na stronach: http://www.mr.gov.pl/solvit oraz http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: