close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE

 • Konsulat Generalny RP w Lyonie informuje, że polskie placówki konsularne za granicą nie prowadzą poszukiwań genealogicznych ani nie pośredniczą w uzyskiwaniu z archiwów państwowych materiałów dla potrzeb genealogicznych. Usługi archiwalne realizowane są poza zakresem administracji publicznej i podlegają przepisom prawa cywilnego, co oznacza, że nie należą do kompetencji konsularnych.

   

  Osoby zainteresowane realizacją kwerendy genealogicznej lub wydobyciem dokumentu zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z właściwymi instytucjami, a w przypadku cudzoziemców – także
  z właściwą placówką konsularną mogącą reprezentować cudzoziemca w Polsce ͯ. Ponadto na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dostępne są bazy (także w wersji anglojęzycznej) służące samodzielnemu wykonywaniu kwerend: http://www.archiwa.gov.pl/en/data-bases.html. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie korzystania z zasobu archiwalnego nie różnicuje podmiotów krajowych i zagranicznych, co znaczy, że podmioty te mają zapewnioną równą dostępność do zgromadzonych w archiwach państwowych informacji.

   

  Poniżej lista wyspecjalizowanych instytucji, zajmujących się poszukiwaniami genealogicznymi. Niniejsza lista podana jest wyłącznie w celu informacyjnym i Konsulat nie rekomenduje w żaden sposób n/wymienionych:

   

  W Polsce:

   

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

  ul. Rakowiecka 2 D,

  02-517 Warszawa

  e-mail: ndap@archiwa.gov.pl;

  www.archiwa.gov.pl

   

  Archiwum Główne Akt Dawnych

  ul. Długa 7

  00-263 Warszawa

  e-mail: sekretariat@agad.archiwa.gov.pl;

  www.agad.archiwa.gov.pl

   

  Ośrodek Badań Genealogicznych "PIAST"

  Tel: 0048 22 646-5526

  e-mail: obgpiast@wp.pl

   

  p. Philippe Christol

  e-mail : geneapologne@geneapologne.com;

  www.geneapologne.com

  tel. 0048 22 126-8268

  tel. 0048 503 789 719

   

   

  ͯ Obywatele Francji mogą nawiązać kontakt z francuskim służbami konsularnymi przy Ambasadzie RF
  w Warszawie lub Konsulatem Generalnym RF w Krakowie.

   

  We Francji :

  p. Jolanta Wójcik-Bianchini

  Tel/fax 05 61 23 61 10

  e-mail : jwojcik1@free.fr

   

  p. Philippe Christol

  tel. 06 60 91 32 96

  e-mail : geneapologne@geneapologne.com;

  www.geneapologne.co

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: