close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

 • PRZEDSZKOLE POLSKIE W LYONIE - ZAPISY 2014-2015

  Przedszkole polskie w Lyonie przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Wszystkich zainteresowanych

  rodziców serdecznie zapraszamy. Możliwość zapisów w ciągu roku w miarę wolnych miejsc. Grupy wiekowe: I – 3-4 lata, II

  – 5-6 lat. Program zajęć: wprowadzenie do języka polskiego poprzez gry i zabawy, lektury, zajęcia plastyczne, taneczne i

  muzyczne. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9.00 do 12.30 od września do czerwca.
  Informacje i zapisy: www.przedszkole-lyon.com
  Email : contact@przedszkole-lyon.com
  Tel. Jan Koziol: 06 71 86 94 48 / fax : 09 59 93 07 08
  Adres : Centre Scolaire Saint Marc, 11 rue Soeur Bouvier, 69005 Lyon

   

  KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA DOROSŁYCH – ZAPISY 2014/2015

  Szkoła Polska w Lyonie organizuje kursy języka polskiego dla dorosłych na poziomach początkującym, słabo i

  średniozaawansowanym. Zajęcia odbywają się w lokalach Szkoły Polskiej w College Saint Marc rano w każdą sobotę

  pracującą albo w tygodniu wieczorem, od października do czerwca (min. liczba w grupie - 5 osób). Cena kursu 264

  euro/rok. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pedagogów. Rozpoczęcie kursu jest planowane na sobotę 6

  października, godz. 10.00. Możliwość kursów indywidualnych dostosowanych do potrzeb ucznia.
  Informacje i zapisy : www.szkolapolska-lyon.org
  Email : kursy@szkolapolska-lyon.org
  Tel. Jan Koziol: 06 71 86 94 48 / fax: 09 59 93 07 08.
  Adres : Centre Scolaire Saint Marc, 11 rue Sour Bouvier, 69005 Lyon

   

  KURSY INTEGRACYJNE JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA DOROSŁYCH – ZAPISY 2014-2015

  Szkoła Polska w Lyonie prowadzi kursy integracyjne języka francuskiego dla dorosłych. Celem kursów jest pogłębienie

  znajomości języka francuskiego i ułatwienie integracji osobom, które nie znają lub słabo znają ten język. Zajęcia odbywają

  się w lokalach Szkoły Polskiej w College Saint Marc rano w każdą sobotę pracującą albo w tygodniu wieczorem, od

  października do czerwca (min. liczba w grupie - 5 osób). Zajęcia są prowadzone przez

  doświadczonych pedagogów. Możliwość kursów indywidualnych dostosowanych do potrzeb ucznia.
  Informacje zapisy : www.szkolapolska-lyon.org .
  Email : kursy@szkolapolska-lyon.org
  Tel. Jan Koziol: 06 71 86 94 48 / fax : 09 59 93 07 08
  Adres: Centre Scolaire Saint Marc, 11 rue Sour Bouvier, 69005 Lyon.


  ORPEG - projekt Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących


  Informujemy o możliwości e-learningowego nauczania dzieci w języku polskim. Prosimy o zapoznanie się z ofertą Ośrodka

  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

  ORPEG realizuje projekt „Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących” współfinansowany ze środków Unii

  Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zakresie projektu bezpłatnie na wszystkich etapach

  kształcenia (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące), oferujemy dzieciom obywateli polskich

  przebywającym za granicą:

  •    konsultacje on-line ze wszystkich przedmiotów dla uczniów, którzy realizują ramowy lub uzupełniający program

  nauczania w systemie kształcenia na odległość w szkołach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
  •    zajęcia w kołach zainteresowań: Języka Polskiego, Historii Polski, Współczesnej Polski oraz Matematyczno-

  Przyrodniczego,
  •    udział w konkursach przedmiotowych i Olimpiadzie Języka Polskiego.

  Realizowany projekt:

  •    umożliwia dzieciom przebywającym za granicą kontynuowanie kształcenia zgodnego z polską podstawą programową za

  pośrednictwem nauczania na odległość  z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
  •    oferuje wsparcie dla planujących powrót z zagranicy do Polski uczniów i ich rodzin w zakresie pomocy w integracji z

  polskim systemem edukacji,
  •    aktywizuje  osoby mieszkające za granicą do czynnego udziału w budowaniu tożsamości narodowej, poszerzaniu wiedzy

  o kraju ojczystym i ułatwieniu dostępu do edukacji w języku polskim,
  •   umożliwia uczniom przebywającym za granicą posiadającym niepełne wykształcenie średnie, którzy ze względu na słabą

  znajomość lokalnego języka przerwali edukację szkolną, przystąpienie do matury w polskim systemie edukacji, a w efekcie

  kontynuowanie nauki

  http://www.spzg.pl/wp-content/uploads/2011/06/list-Dyrektora-ORPEG1.pdf


  Elektroniczna platforma informacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Informujemy Państwa, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej, możliwość zadawania pytań i

  otrzymywania odpowiedzi na stronie internetowej
  www.e-inspektorat.zus.pl, w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.

  Usługa umożliwia osobom zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą wysłanie zapytania celem uzyskania informacji

  dotyczących zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń osobom, które posiadają

  okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę

  łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym transferu nabytych

  świadczeń za granicę do państwa zamieszkania).
  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu

  się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres

  poczty elektronicznej.
  Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy

  państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu

  społecznym. Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub

  zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii, lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe

  skierowanie zapytania przez osobę zainteresowaną do właściwej jednostki ZUS.
  Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranej jednostki ZUS, która zajmuje się rozpatrywaniem  złożonego

  wcześniej wniosku w celu uzyskania informacji na jakim etapie jest sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: