close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA, PRZETARGI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 •  

  Konsulat Generalny RP w Lyonie z siedzibą 79 rue Crillon, 69006 Lyon, Francja, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochódu marki Mercedes – Benz model E200CDI Classic.

   

  Pojazd można obejrzeć w dniach 19 lutego -02 marca 2016 r., w godz.: 09.00-14.00. na parkingu Konsulatu Generalnego RP w Lyonie, 79 rue Crillon, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu (00 33) 4 78 93 14 85.

   

  Dane techniczne samochodu:

  Mercedes – Benz model E200CDI Classic, rok produkcji 2008
  Pojemność silnika: 2.148 cm3, moc 136 CH
  Rodzaj paliwa: olej napędowy;
  6 biegowa manualna skrzynia biegów;
  Kolor szary
  Przebieg ok. 201.000 km (w eksploatacji)


  Cena wywoławcza: 2.250 EUR

   

  Warunki udziału w przetargu:


  1. Osoby zainteresowane składają ofertę, obowiązkowo wg załączonego wzoru (zał. nr.2) - do pobrania TUTAJ, która powinna zawierać:


  a) nazwisko, imię lub nazwę firmy, adres, numer kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej oferenta;


  b) proponowaną cenę i warunki jej zapłaty;


  c) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem samochodu o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znany stan techniczny i formalny pojazdy wystawionego na sprzedaż”.

   

  2. Ofertę należy przekazać w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 03 marca 2016r. do godziny 16:30 na adres Konsulatu RP w Lyonie, 79 rue Crillon. Na kopercie, w dole z lewej strony należy dopisać „Przetarg na samochód”. 
  Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Konsulatu RP w Lyonie  wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 225,00 EUR (dwieście dwadzieścia pięć euro 00/100). Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

   

  3. Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się komisyjnie 04 marca o godzinie 09:30 w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Lyonie, 79 rue Crillon.

   

  4. Osoba, która zaproponuje najwyższą sumę zostanie niezwłocznie poinformowana i zaproszona do podpisania umowy kupna – sprzedaży samochodu. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Konsulatu Generalnego RP w Lyonie.

   

  5. Przystępując do przetargu nabywca wyraża zgodę za opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych) wymaganych przez władze francuskie , polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

   

  6. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.

   

  7. Jeżeli zwycięzca przetargu w terminie 5 dni roboczych nie wniesie do kasy Konsulatu  lub nie wpłaci na konto bankowe Konsulatu zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił następna najwyższą ofertę cenową.

   

  8. Jeżeli dwie lub więcej osób zaoferują taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

   

  9. Konsulat Generalny RP w Lyonie zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

   

   

   

   

   

   

   

  Ogłoszenie o przetargu z dnia 25 kwietnia 2014

   

  Ambasada RP w Republice Francuskiej organizuje przetarg mający na celu sprzedaż nieruchomości, wraz z działką na której jest ona umiejscowiona, będącej własnością Skarbu Państwa, mieszczącej się we Francji, w LILLE (departament NORD) pod adresem 45, boulevard Carnot.

  Nieruchomość składa się z kompleksu budynków o przeznaczeniu biurowym i mieszkalnym, w tym z dwóch budynków głównych z elewacjami od strony ulicy i częściowo przylegających do sąsiadujących budynków, połączonych dwoma mniejszymi budynkami jednokondygnacyjnymi otaczającymi patio, całość posiada wspólne podpiwniczenie.

   

  - podpiwniczenie: dostęp do podpiwniczenia jest możliwy za pomocą dwóch wind „połączonych” z dwiema klatkami schodowymi, z których każda obsługuje bezpośrednio jeden z budynków (od strony Boulevard Carnot i od strony Square Lestiboudois), oraz za pomocą zjazdu do garażu. W podpiwniczeniu znajdują się:

  - 22 miejsca parkingowe, 1 garaż na rowery, 6 pojedynczych piwnic z masywnymi drzwiami, każda o powierzchni około 3,16 m⊃2;, 2 składziki (około 16m⊃2; i 30m⊃2;), 1 warsztat, 1 pralnia o powierzchni około 12m⊃2;, 1 pomieszczenie techniczne (pompa), 1 pomieszczenie na liczniki energii elektrycznej, 1 pomieszczenie z tablicą rozdzielczą, 1 pomieszczenie na śmietniki.

   

  - boulevard Carnot: budynek 5-kondygnacyjny oraz mała nadbudówka o przeznaczeniu technicznym, mieszczące:

  - na parterze: hol wejściowy i portiernia, hol recepcyjny wraz z szatnią, podwójne sanitariaty, salę przyjęć o powierzchni około 100m⊃2; z dodatkowym pomieszczeniem (dawna sala kinowa i kabina projekcyjna), kuchnię obsługującą przyjęcia, salonik, sanitariat, korytarz, na powierzchni użytkowej około 355 m⊃2;.

  - na 1 piętrze: długi korytarz główny, sześć biur, poczekalnię o powierzchni około 30m⊃2; i recepcję, dwa podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 215 m⊃2;.

  - na 2 piętrze: długi korytarz główny, pięć biur, w tym jedno z małym sejfem o powierzchni około 3,50 m⊃2;, salę konferencyjną o powierzchni 40 m⊃2;, dwa podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 206 m⊃2;.

  - na 3 piętrze: korytarz główny, osiem biur, w tym dwa bez okien (archiwum), podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 260 m⊃2;.

  - na 4 piętrze: duże mieszkanie złożone z sześciu pomieszczeń, łazienki z wanną, łazienki z prysznicem, trzech WC, balkonu / loggii i dużego tarasu o powierzchni około 55 m⊃2; od strony południowej, całość na powierzchni mieszkalnej około 175 m⊃2;.

   

  - Square Lestiboudois: budynek 5-kondygnacyjny oraz mała przybudówka o przeznaczeniu technicznym, mieszczące:

  - na parterze: korytarze, pomieszczenie gospodarcze, zaplecze, bibliotekę / klub, pomieszczenia techniczne, całość na powierzchni użytkowej około 70 m⊃2;.

  - na 1 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m⊃2;

  - na 2 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m⊃2;

  - na 3 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m⊃2;

  - na 4 piętrze: mieszkanie czteropokojowe z łazienką, osobnym prysznicem i tarasem o powierzchni 10 m⊃2;, od strony południowej, o powierzchni około 94 m⊃2;.

   

  - budynek łącznikowy prawy: mieszkanie dozorcy typu 3 wraz z kuchnią, łazienką i WC, całość na powierzchni mieszkalnej około 67 m⊃2;.

   

  Nieruchomość oznaczono następująco w księdze gruntowej :

   

  Sekcja

  Nr

  Nazwa miejsca

  Powierzchnia

  LM

  29

  45 BD CARNOT

  00 ha 09 a 94 ca

   

   

  Przedmiotowa nieruchomość o deklarowanej powierzchni łącznej ok. 3915 metrów kwadratowych, wraz z działką (o powierzchni 994 metrów kwadratowych) na której jest umiejscowiona stanowią własność Skarbu Państwa.

  Do 30 czerwca 2013 roku przedmiotowa nieruchomość stanowiła siedzibę Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lille. Placówka ta została zlikwidowana z końcem pierwszego półrocza ubiegłego roku.

  Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 5 100 000,00 euro (słownie: PIĘĆ MILIONÓW STO TYSIĘCY EURO 00/100).

  Przetarg zorganizowany w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji przeprowadzonej przez wyznaczonego Notariusza – będzie miał miejsce w dniu 25 czerwca 2014 o godzinie 14h00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ mieszczącej się w Lille (Francja, departament Nord), pod adresem 13 parvis Saint Maurice.

  Podstawą do wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości dwóch procent (2%) ceny wywoławczej, tj. 102 000,00 EUR (słownie: STO DWA TYSIĄCE EURO 00/100). Wadium wpłaca się przynajmniej na 48 godzin przed licytacją przelewem bankowym na konto Kancelarii Notarialnej SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ.

  Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone tym oferentom w trzy dni robocze po zatwierdzeniu wyników przetargu, jego unieważnieniu lub odwołaniu.

  Przypomina się o konieczności posiadania przez każdego z oferentów dokumentów potwierdzających tożsamość, zaś w przypadku reprezentowania osoby trzeciej, dokumentów stwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby.

  W przypadku uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od uiszczenia całej ceny sprzedaży, wraz z kosztami procedury, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zachowania wpłaconego wadium, jak również do skorzystania z klauzuli unieważniającej sprzedaż.

  Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Kancelarią Notarialną prowadzącą sprzedaż. Zorganizowane zostaną również całodniowe dni otwarte, których terminy zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sprzedającego oraz Kancelarii Notarialnej.

  Nabywca pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości.

  Przy sprzedaży nieruchomości zastosowanie ma prawo francuskie.

  Z pełnym tekstem regulaminu, jak i z jego roboczym tłumaczeniem na język polski można zapoznać się na stronie internetowej Ambasady RP w Paryżu www.paryz.msz.gov.pl oraz w siedzibie Kancelarii Notarialnej prowadzącej sprzedaż:

  SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ

  13, parvis Saint Maurice

  59000 Lille, Francja

  www.maillet-senlecq-lille.notaires.fr

  Wyznaczony do kontaktów pracownik Kancelarii Notarialnej:

  Pan Simon VERBEKE

  Tel.: +33 320128389

  Fax: +33 320128384

  Adres poczty elektronicznej: simon.verbeke.59007@notaires.fr

   

  Załączniki:

   

  1. Regulamin sprzedaży – wersja francuska - kliknij

   

  2. Robocze tłumaczenie regulaminu na język polski - kliknij

   

   

   

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie

  79 rue Crillon, 69458 Lyon Cedex 06

  tel: 04 78 93 14 85 fax: 04 37 51 12 36

   

   

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2014

   

  Załącznik nr 1 do wytycznych

  dot. udzielania zamówień publicznych

  przez placówki zagraniczne

  oraz Zarząd Obsługi MSZ

   

   

   

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

   

  Limit kosztów brutto wyrażony

  w PLN i EUR

  Pozycja budżetowa

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania

  usługi

  1

  Zakup, dostawa, montaż

   i konfiguracja systemu okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem dedykowanym w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie

  130.972 PLN (31.000  EUR)

  75057-4270022

  marzec  - kwiecień 2014

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: