close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • W tym dziale znajdą Państwo wyczerpujące informacje o sprawach prawnych, paszportowych, obywatelskich oraz najważniejszych procedurach obowiązujących w Konsulacie Generalnym w Lyonie.

   

  Zachęcamy również do zapoznania się z Niezbędnikiem Polaka we Francji, w którym przedstawione zostały zagadnienia dotyczące życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji.

   

  PODKREŚLAMY JEDNAK, ŻE NIEZBĘDNIK NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO OFICJALNA WYKŁADNIA PRZEPISÓW POLSKICH, A TYM BARDZIEJ PRZEPISÓW FRANCUSKICH. JEST ON PORADNIKIEM, A NIE ŹRÓDŁEM PRAWA. SZCZEGÓLNIE W SPRAWACH BARDZIEJ SKOMPLIKOWANYCH DOTYCZCYCH PASZPORTÓW, OBYWATELSTWA POLSKIEGO LUB Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO  PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KONSULATEM GENERALNYM .   

   

  Poszczególne rozdziały do pobrania w PDF:

  - Konsulat

  - Szkolnictwo

  - Praca

  - Ubezpieczenie społeczne

  - Warto wiedzieć

  - Europa


  Informacje oraz procedury obowiązujące w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie wyszczególnione są poniżej:


  •  Opłaty konsularne
  •  Paszporty


  •  Obywatelstwo polskie
  •    Stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
  •    Nabycie obywatelstwa polskiego
  •    Utrata obywatelstwa polskiego

   Sprawy prawne
  •    Wydobycia aktów stanu cywilnego
  •    Transkrypcja aktów prawa cywilnego
  •    Lista kancelarii prawnych udzielajacych porad w języku polskim
  •    Lista tłumaczy przysiegłych w okręgu
  •    Małżeństwa
  •    Ojcostwo
  •    Uznanie francuskich wyroków rozwodowych
  •    Poświadczanie dokumentów - Apostille
  •    Spadki
  •    Zgony
  •    Dowody osobiste
  •    Służba wojskowa
  •    Przewóz broni do Polski

  •  Wizy
  •  Aktualnosci konsularne
  •  Formularze

   

  Wskazówki dla turystów polskich jadących do Francji

  Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium Republiki Francuskiej – zarówno w granicach metropolii, jaki departamentów i wspólnot zamorskich – na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych (nowego i starego wzoru).

  Przed wyjazdem z kraju turysta polski powinien zaopatrzyć się we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w urzędowo potwierdzony formularz E 111 lub europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to dokument niezbędny w przypadku konieczności skorzystania we Francji z pomocy lekarskiej, hospitalizacji, zakupu lekarstw itp. Wyłącznie na podstawie tego formularza lub europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego NFZ zrefunduje koszty otrzymanej pomocy medycznej. Turyści, którzy nie przedłożą we francuskiej placówce leczniczej formularza E 111 lub europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, po uregulowaniu należności, nie mogą liczyć na refundację. Konsulaty polskie we Francji nie pośredniczą w uzyskiwaniu formularzy E 111 lub europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałów NFZ w Polsce.

  We Francji honorowane są polskie prawa jazdy (krajowei międzynarodowe). Respektowanie przez kierowców obowiązujących ograniczeń prędkości – 130 km/godz na autostradach, 90 km/godz na innych drogach i 50 km/godz na obszarze zabudowanym – jest przedmiotem częstych kontroli policji i żandarmerii. Poważne przekroczenie prędkości może zakończyć się skierowaniem sprawy do sądu, a w stosunku do kierowców zagranicznych - do zatrzymania samochodu do czasu wpłacenia wysokiej kaucji pieniężnej (750 EUR) na poczet zasadzonej ewentualnie grzywny. Zabronione jest prowadzenie przez kierowcę rozmów z telefonu komórkowego. Zalecane jest używanie zestawu głośnomówiącego.

  Turyści padają częstokroć ofiarą kradzieży kieszonkowych, nierzadkie są przypadki napadów rozbójniczych. Poszkodowani powinni za każdym razem zgłosić się na najbliższy posterunek policji lub żandarmerii, gdzie służby te mają obowiązek przyjąć zgłoszenie kradzieży i wystawić potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu powinny figurować wszystkie skradzione dokumenty i przedmioty wartościowe. Dokument ten należy okazać w polskim urzędzie konsularnym, składając wniosek o wydanie paszportu tymczasowego.

  W przypadku utraty prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego samochodu potwierdzenie zastępuje te dokumenty na czas powrotu do kraju – konsulaty nie wydają ich duplikatów.

  W przypadku utraty lub wyczerpania się środków pieniężnych istnieje możliwość szybkiego (ok. 2 godz.) transferu pieniędzy z Polski za pośrednictwem sieci “Western Union” lub “Moneygram”. W Polsce agencjami “Western Union” są m.in. placówki Banku BPH i Banku Zachodniego WBK, we Francji - urzędy pocztowe. Agencjami “Moneygram” w Polsce są placówki Banku PEKAO S.A., a we Francji biura wymiany TRAVELEX S.A.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: