close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych dwa razy w roku przyznaje Konsulatowi  RP w Lyonie środki na dofinansowanie projektów i przedsięwzięć polonijnych organizowanych i realizowanych na rzecz Polonii oraz we współpracy ze stowarzyszeniami polonijnymi.  Zależy nam, by były to działania, które Państwo uznają za najbardziej wartościowe i potrzebne. Dlatego zwracamy się z prośbą o nadsyłanie Państwa propozycji do Konsulatu, które z kolei my w postaci wniosków o dofinansowanie przekażemy do Ministerstwa.

   

  Projekty powinny wpisywać się w założenia Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020: http://www.msz.gov.pl/resource/70a7021e-304c-4075-a812-18e5b3410966:JCR oraz wynikające z Programu Zadania administracji rządowej na lata 2017-2018:

   

  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/rzadowy_program_wspolpracy_z_polonia/zadania_administracji_rzadowej_na_lata_2017_2018/

   

  UWAGA: Termin przedstawiania projektów:

   

  - do 10.10.2017 (projekty całoroczne lub realizowane w pierwszym semestrze 2018 r.)

   

  - do 10.04 .2017 (projekty realizowane w drugim semestrze 2018 roku).

   

  Wzorem ubiegłych lat wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mogą uzyskać projekty dotyczące działań z zakresu szkolnictwa i kultury polskiej, realizowane w okręgu konsularnym placówki.

   

  Ponadto w 2018 roku będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Projekty w tym obszarze tematycznym będą w szczególności brane pod uwagę.

   

  W ramach projektów w zakresie szkolnictwa wsparcie finansowe mogą uzyskać działania obejmujące organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą. W szczególności mogą być to: wynajem pomieszczeń na zajęcia, dojazd dzieci do szkół, zakup materiałów niezbędnych do nauki (materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek), konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe, imprezy, konkursy dla dzieci i młodzieży, olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości oraz wycieczki edukacyjne.

   

  W ramach działań kulturalnych dofinansowanie mogą uzyskać działania obejmujące: organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. konferencje, seminaria, pokazy filmów polskich, obchody ważnych rocznic historycznych, kombatanckie uroczystości rocznicowe, wieczory autorskie polskich i polonijnych artystów, koncerty, wystawy, przedstawienia oraz warsztaty teatralne, dni kultury polskiej, cykliczne spotkania z przedstawicielami Polonii.

   

  Kluczowe znaczenie ma rozwijanie więzi młodego pokolenia z ich rówieśnikami z Polski poprzez dofinansowanie akcji wyjazdów dzieci i młodzieży polonijnej na kolonie i obozy edukacyjno-wypoczynkowe w Polsce oraz wymiany międzyszkolne.

   

  Zasady proponowania projektów

   

  Stowarzyszenia polonijne ubiegające się o dofinansowanie powinny podać: nazwę projektu, jego termin i miejsce realizacji,  całkowity budżet wraz z oczekiwaną kwotą dofinansowania ze strony KG a także podanie innych źródeł finansowania projektu. Zgłoszenie powinno ponadto zawierać informacje dotyczące celu projektu, charakterystyki adresatów ze wskazaniem liczby potencjalnych beneficjentów, a także czy podobny projekt był już wspierany przez konsulat w latach 2016 i 2017 oraz w jakiej kwocie. Prosimy również o uzasadnienie realizacji projektu. 

   

  Projekty prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl z dopiskiem „propozycja projektów polonijnych w I półrocze 2018 roku”.

   

  Jednocześnie informujemy, iż istnieją także inne możliwości uzyskania finansowego wsparcia Państwa działań  bezpośrednio w Polsce. Należy wówczas znaleźć krajowego partnera w postaci działającej zarejestrowanej w Polsce organizacji pozarządowej.  Sugerujemy śledzenie stron związanych z programem Niepodległa:

  https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/dotacje-iam/,

  jak i stron Senatu http://www.senat.gov.pl/kancelaria/struktura-organizacyjna/biuro-polonijne/

   

  Wstępna ewaluacja projektów pod kątem merytorycznym odbywa się w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie, a następnie wnioski urzędu o dofinansowanie poddawane są ocenie  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą (MSZ), który decyduje o przyznaniu środków na konkretne projekty.

   

  Informacja o decyzji DWPPG MSZ zostaje przekazana w formie pisemnej. Następnie Konsulat RP w Lyonie i wnioskodawca podpisują umowę o wspólnym przeprowadzeniu projektu precyzującą zasady finansowania i realizacji zadania.

   

   UWAGA: Dofinansowanie następuje na zasadzie refundacji poniesionych przez organizatora kosztów i obejmuje wyłącznie pozycje wskazane wcześniej w kosztorysie i uzgodnione w umowie.

   

   W celu rozliczenia kosztów realizacji projektu, organizatorzy zobowiązani są przedstawić sprawozdanie z wykonania projektu oraz dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty w ciągu miesiąca od daty realizacji zadania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: